امروز و ساعت دقیقه می باشد.
طراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرس
 • تاریخ انتشار خبر : جمعه ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ | کد خبر : 13876 | نویسنده : خبرنگار
 • تعداد نظرات : ۰ نظر
 • “کبری روشنفکر” دبیر کارگروه مدیریت و مشارکت اجتماعی، سیاسی معاونت زنان ریاست جمهوری

 • دسته بندی مطلب : زنان , عکس | تعداد بازدیدها : نفر
 •  

  نوید صبح _ دکتر « کبری روشنفکر » دبیر کارگروه مدیریت و مشارکت اجتماعی، سیاسی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

  نوید صبح _ دکتر « کبری روشنفکر » دبیر کارگروه مدیریت و مشارکت اجتماعی، سیاسی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

  زندگینامه:

  نوید صبح _ دکتر کبری روشنفکر در سال ۱۳۴۳ در شهر رشت دیده به جهان گشود
  سوابق تحصیلی
  کارشناسی ارشد: تهران/ تهران – زبان وادبیات عربی – ۱۳۷۰
  دکتری: تربیت مدرس / تهران – زبان وادبیات عربی – ۱۳۷۶

  سوابق شغلی
  استادیار تمام وقت دانشگاه تربیت مدرس/تهران سال ۱۳۷۶
  عنوان رساله دکتری

  بحران سیاسی اجتماعی انسان در ادبیات معاصر لبنان و سوریه

  فهرست مقالات علمی – پژوهشی

  ۱- داستـان دارا وندار در دیـوان ابو ماضی – مجله مـدرس دوره دوم شماره پنجـم
  ۲- فقر وغنـا در آثـار جبران خلیل جبران – مجلـه ادبیـات دانشگاه مشهد  پائیز وزمستان ۷۷
  ۳- بین تصریف الزنجانی وتصریف منسوب الی الزمخشری – مجلـه بین المللی علوم انسانی ۷۹-۷۸
  ۴- جنگ ستیزی وپاسداری از صلح در آثـار امین الریحانی – مدرس دوره ۵ شماره ۳ پائیـــز ۸۰
  ۵- پیشگامان ادبیات متعهد معاصر  سیر در زنـدگی افکار وآثـار کواکبی ادبیات تهران   شماره ۶و۷ ، بهار ۱۳۸۳
  ۶- صدی المراه فی اعمال النقدیه الواقعیه  نجیب محفوظ مشترک با صلاح الدین عبدی   مجله بین المللی علوم انسانی سال ۱۱ شماره ۱۱ (۲) بهار ۱۳۸۳
  ۷- الطبیعه الحیه فی شعر ابن الرومی مشترک با رحمت الله اشا زانوسی مجله ی بین المللی علوم انسانی سال۱۳ شماره ی ۱۳(۲)بهار ۱۳۸۵
  ۸- رمانتیسم مثبت در آثار سهراب سپهری و ایلیا ابوماضی فصلنامه ی علمی پژوهشی زبان و ادبیات فارسی     دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، شماره ۱۳، بهار ۱۳۸۶
  ۹- الشعر التعلیمی خصایصه و نشاته فی الادب العربی مشترک با جواد غلام علی زاده مجله ی بین المللی علوم انسانی شماره  ۱۴(۲) بهار۱۳۸۶
  ۱۰- تحلیل ساختاری و محتوایی اشعار منثور امین الریحانی مشترک با معصومه نعمتی مجله ی انجمن ایرانی  زبان و ادبیات عربی شماره ۶پاییز و زمستان ۸۵
  ۱۱- ابراهیم طوقان پایه گذار شعر مقاومت فلسطین مشترک با کاظم عظیمی مجله ی انجمن ایرانی زبان و  ادبیات عربی شماره ۸ پاییز و زمستان ۸۶ – صص۱۱۷- ۱۴۰
  ۱۲- الحرکه النساییه العلمیه و الثقافیه فی العصر المملوکی مشترک با علی عزیز نیا مجله ی بین المللی علوم انسانی شماره۱۵/۳ زمستان ۲۰۰۷
  ۱۳- البنیه القصصیه لقصه المناظره بین الانسان و الحیوان و الجن فی رسایل اخوان الصفا مشترک د. خلیل پروینی هومن ناظمیان مجله ی بین المللی علوم انسانی شماره۱۶/۲
  ۱۴- الرمز الدینی المصطلح بین علم الاجتماع الدینی والشعر الشیعی  مشترک  د. صادق اینه وند زهره ناعمی مجله ی بین المللی علوم انسانی شماره۱۶/۳
  ۱۵- تحلیل هنری نمایشنامه اسلامی شیء عن الموت اثر عماد الدین خلیل , مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ش ۱۱بهار و تابستان ۱۳۸۸
  ۱۶- التناص القرآنی فی روایه اللص و الکلاب لنجیب محفوظ مجله اللغه العربیه و آدابها سال۷ ش ۱۱ پائیز و زمستان۱۴۳۲- ۱۴۳۱-صص ۱۷-
  ۱۷- رمزیه المراه فی الشعر الصوفی ابن الفارض نموذجا، العلوم الانسانیه، ۲۰۱۰
  ۱۸- الشعر التعلیمی؛ تاریخه و تطوره فی الادب العربی، بحوث فی اللغه العربیه و آدابها، ش،۷ زمستان۱۳۸۹
  ۱۹- دراسه البنیه القصصیه لقصه المناظره بین الانسان و الحیوان و الجن، مجله بین المللی علوم انسانی،۱۶(۳)،۲۰۰۹
  ۲۰- شاخه های نثر عرفانی, مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی،ش۱۴، بهار۱۳۸۹
  ۲۱- الی الجاره و لطائفها فی القرآن الکریم، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، ش۱۶، پاییز۸۹
  ۲۲- قناع الحلاج فی الشعر العربی المعاصر, مجله ی بین المللی علوم انسانی شماره۱۷/۳السنه ۱۷، العدد ۳، الصفحه ۱۳-۲۸ (۱۶) (رجب ۲۰۱۰)
  ۲۳- تقنیه القناع فی شعر بدر شاکر السیاب قصیده المسیح بعد الصلب نموذجا،العلوم الانسانیه، ۲۰۱۰
  ۲۴- مبانی نقد اجتماعی در ادبیات ، دانشنامه علوم اجتماعی دوره اول   شماره: ۴ ازصفحه: ۱۴۵ تا صفحه:      ۱۶۸ سال: ۱۳۸۹
  ۲۵- مقایسه رویکردهای استعمار ستیزی در دو جریان کلاسیک و نوگرای شعر معاصر عراق                                                                                                                                مجله :  ادبیات پایداری شماره دوم  ازصفحه: ۳۱۱  تا صفحه: ۳۴۰ سال اول
  ۲۶- بررسی تطبیقی مضامین عاشقانه داستان ورقه و گلشاه عیوقی با اصل روایت عربی                                                                                                                                مجله: پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی جلد: دوره دوم شماره اول از صفحه: ۴۳ تا صفحه ۶۹ سال۹۰
  ۲۷- کارکرد نمادین شخصیت پیامبر اسلام (ص) در شعر معاصر عربی   مجله : فصلنامه لسان مبین جلد: سال اول    دوره دوم   شماره:   ۳    ازصفحه:    ۱۵۰    تا صفحه:   ۱۷۱   بهار ۱۳۹۰
  ۲۸- گستره عناصر نماد و اسطوره در اشعار سمیح‌القاسم و حسن حسینی   مجله :پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی دوره ۲، شماره دوم (پیاپی ۷)، تابستان ۱۳۹۰، صفحه ۴۱-۷۱ (۳۱ (خرداد ۱۳۹۰)
  ۲۹- دراسه مقارنه لمناظرات السیف و القلم بین الأدبین العربی و الفارسی (الیعقوبی الطوسی و ابن نباتهالمصری نموذجاً) مجله ی بین المللی علوم انسانی  السنه ۱۸، العدد ۴، الصفحه۲۱-۳۶ (۱۶) (شوال ۲۰۱۱
  ۳۰- جنون العارف و حب الزاهد فی ضوء الحب العذری (شیخ صنعان و سلامه القس نموذجا)  ) مجله ی بین المللی علوم انسانی  السنه ۱۹، العدد ۱ شعبان ۱۴۳۲
  ۳۱- بررسی ابعاد گوناگون بحران هویت از دیدگاه شاعران نوگرای عراق فصلنامه لسان مبین: سال دوم شماره۴ تابستان ۹۰
  ۳۲- تحلیل تطبیقی درونمایه‌های مقاومت در اشعار «سمیح‌القاسم»، «حسن حسینی» و «قیصر امین‌پور»  مجله    پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی  دوره و شماره: دوره ۲، شماره ۴، صفحه ۱-۲۰۴ (آذر ۱۳۹۰)

  ۳۳- المبنی الازدواجی فی شعر بدر شاکر السیاب مجله اللغه العربیه و آدابها سال۷ ش ۱۲ بهار و تابستان۱۴۳۲
  ۳۴- التناص القرآنی فی روایه اللص والکلاب لنجیب محفوظ ،مجله الدراسات اللغویه والأدبیه ،مالزی،السنه الثانیه، العدد الأول ۲۰۱۱
  ۳۵- شعر تعلیمی و ویژگی ‌ های آن از عصر جاهلی تا معاصر، مجله بحوث فی اللغه العربیه وآدابها د. اصفهان،ش۲-،۲۰۱۱
  ۳۶-  جدلیه البحث عن الله فی روایه الطریق لنجیب محفوظ، فصلنامه لسان مبین: شماره۵، پاییز ۹۰
  ۳۷- درونمایه های ادبیات مقاومت در شعر جواد جمیل با تاکید بر دیوان ” اشیاء حذفتها الرقابه”، ادبیات پایداری کرمان، سال۲ ، ش۳و۴ ، پائیز۸۹ – بهار۹۰
  ۳۸– الباب المفتوح بین الروایه والسیره الذاتیه، مجله مرکز الخدمه للاستشارات البحثیه، کلیه الاداب جامعه منوفیه مصر سبتمبر۲۰۱۲-
  ۳۹-   زبانشناسی متن و الگوی انسجام در آراء نحوی بلاغی و نقدی عرب، مجله مجله ادب عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران،ش۳، سال۳، زمستان۹۰
  ۴۰- بررسی تطبیقی ژرف اندیشی در شعر محمود درویش و قیصر امین پور ، فصلنامه نقد و ادبیات تطبیقی، سال اول، ش۲،  تابستان ۱۳۹۰،صص۹۹-۱۳۰
  ۴۱- الفتاه المصریه فی روایه الباب المفتوح ( دراسه فی البناء الروایی) ، مجله العلوم الانسانیه الدولیه  السنه ۱۹، العدد ۲ الربیع ۱۴۳۳
  ۴۲- مقاربه اسلوبیه للخطاب الشعر ی عند بلند الحیدری، مجله ی علمی- پژوهشی دانشگاه ابن رشد، ش۵، هلند، ۲۰۱۲
  ۴۳- بررسی شعر محمدرضا شفیعی کدکنی و عبدالوهاب البیاتی از منظر ادبیات تطبیقی، جستارهای زبانی
  ۴۴- بررسی تطبیقی نوستالژی درشعر عبد الوهاب البیاتی و شفیعی کدکنی ، جستارهای زبانی، سال سوم، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۱  ص ۶۵
  ۴۵- تاملی در شعر تعلیمی،روشنفکر و اقای غلامعلی زاده، مجله تاریخ ادبیات، پائیز و زمستان ۹۰، ص۱۰۵-۱۱۸
  ۴۶- بررسی نشانه معناشناختی ساختار روایی داستان کوتاه «لقاء فی لحظه رحیل» فصلنامه علمی – پژوهشی جستار های زبانی
  ۴۷- تحلیل گفتمان انتقادی قصیده ی بائیه ی حضرت فاطمه زهرا(س)فصلنامه ی مطالعات تاریخ اسلام، سال۴، ش۱۳، تابستان۹۱
  ۴۸- النزعه الرومنسیه فی شعر صلاح لبکی مجله اللغه العربیه و آدابها، سال هشتم، شماره ۱۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۱  ص ۷
  ۴۹-  «الأداء اللغوی فی اللاز للطاهر وطار»مجله الحکمه، ش۱۴، سال(۴) ۲۰۱۲
  ۵۰- الصور الإشاریه (التناصیه) للموت عند خلیل حاوی، مجله العلوم الانسانیه الدولیه  ، محرم ۱۴۳۳، آذر ۱۳۹۰ ، السنه ۱۹، العدد ۴، الصفحه
  ۵۱- نماد، نقاب و اسطوره در شعر پایداری قیصر امین پور، مجله ی علمی- پژوهشی فنون ادبی دانشگاه اصفهان
  ۵۲- التناصّ القرآنی فی مسرحیه «مأساه أودیب» مجله آفاق الحضاره الاسلامیه
  ۵۳- تحلیل نظام¬های گفتمانی داستان «قفزٌ فوقَ الزمن» د. یزد
  ۵۴- تحلیل نشانه شناختی ساخت روایی داستان “دمٌ لفَطیِر صَهیُون” از نجیب کیلانی، نشریه ادبیات پایداری
  ۵۵- بررسی گونۀ کاربردی زبان زنانه در مرثیه‌ی معاصر(با تأکید بر مرثیه¬های سعادصباح) مجله جستارهای زبانی
  ۵۶- دراسهٌ اسلوبیهٌ فی قصیده «موعد فی الجنه »  فصلنامه إضاءات نقدیه ،  شماره ۹، ۱۳۹۲
  ۵۷- تحلیل ادبیات کودکان مصر با تکیه بر داستان شاپرک قرمز اثر نبیل سلیمان سلیمان خلف فصلنامه لسان مبین
  ۵۸- معناشناسی ساختار روایی داستان «و ما تشاؤون» بر اساس نظریه گریماس
  ۵۹- سبک شناسی گفته های داستانی در رمان “الصبار” سحر خلیفه مجله جستارهای زبانی

  مقالات زیر چاپ

  ۱- نمادهای دینی مقاومت در شعر معاصر فلسطین، مجله ادب عربی
  ۲- بررسی عناصر شخصیت و شخصیت پردازی در دو رمان اللص و الکلاب از نجیب محفوظ و  بوف کور از صادق هدایت، فصلنامه لسان مبین
  ۳- الخصائص الاسلوبیه فی ادب محمد الماغوط، فصلنامه لسان مبین
  ۴- واکاوی عناصر نمایشی در مقامات حریری، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی،
  ۵- کاربرد کنایه در پرتو آیاتی از قرآن کریم، فصلنامه ادبیات و هنر دینی
  ۶- صفی الدین الحلی، لسان مبین
  ۷- المرأه المثالیه فی القرآن الکریم ، مجله آفاق الحضاره الاسلامیه
  ۸- الواقعیه السحریه فی روایه شجره العابد، مجله شوون عربیه، مصر
  ۹- بررسی نشانه¬معناشناختی ساختار روایی داستان کوتاه «حبلٌ کالورید» مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
  ۱۰-  بررسی تطبیقی عنوان در شعر نیما یوشیج وبدر شاکر السیاب از منظر عوامل محیطی واجتماعی ، بیت الحکمه، عراق
  ۱۱-  قصیده ابن الرومی فی رثاء ولده ( دراسه دلالیه) پژوهشنامه نقد ادب عربی- د. شهید بهشتی
  ۱۲-  آموزش «نهج البلاغه» در دانشگاه ها و ارائه راهکاری مناسب برای تدریس آن در مقطع کارشناسی” مجله پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی
  ۱۳-  النموذج فی روایه سووشون و روایه الباب المفتوح (دراسه مقارنه)، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
  ۱۴-  صوره الموت الفطریه فی شعر خلیل حاوی – مجله اللغه العربیه و آدابها – جامعه طهران- فردیس قم-   فصلیه علمیه محکمه( مجله علمی-پژوهشی دانشگاه تهران پردیس قم )
  ۱۵- بازتاب جنسیت در مرثیه‌های ابن‌رومی و سعاد‌صباح در سوگ فرزندانشان، مجله پژوهشنامه ادبیات تطبیقی کرمانشاه

  مقالات در دست بررسی
  ۱- الواقعیه السحریه فی رساله الغفران ( الفصل الرابع: جنّه العفاریت نموذجاً)، مجله ی علمی- پژوهشی دانشگاه ابن رشد، هلند
  ۲- معناشناسی گفتمان¬های درهم تنیده داستان «فصل کوچ به کوه قاف» فصلنامه ی ادب عربی
  ۳- ارتباط هویت مکانی و غربت ذاتی در شعر محمود درویش، نشریه ادبیات پایداری
  ۴- جلوه های چند زبانی در رمان «چراغ ها را من خاموش می کنم مجله جستارهای زبانی
  ۵- التعدّد  اللغوی فی الروایه النسویه روایه «ذاکره الجسد» نموذجاً، مجله د.کوفه

  ۶- Analysis of Surface and Deep Structure of Story “Jump over Time” based on Discursive Systems and Semiotic Square
  فهرست برخی مقالات   علمی – ترویجی

  – نقد وبررسی کتاب الهدایه،بهار ۷۵
  – تصریفی ناشناخته مشکــوه (۳)، آذر ۷۳
  – فن المقامات فی الادب العربی، مشکــوه (۵)، بهمن ۷۳
  – لغه القرآن و قاموس مفردات الترکیه مشترک با صدیقه حسیی مله ی آفاق الحضاره الاسلامیه شماره ی ۱۶ سال ۸ مهر ۱۳۸۴
  – تحلیل گفتمان ادبی خطبه های حضرت زینب(ع) مشترک با دانش محمدی مجله سفینه سال ششم شماره ۲۲
  تالیــف و ترجمه کتــاب

  –  النحو الجامعی دفتر نشر فرهنگ اسلامی ۱۳۸۳
  –  باغ پیامبر (ترجمه کتاب حدیقه النبی جبران خلیل جبران)  افق  ۱۳۸۳
  –  اسلام متصوفه(ترجمه کتاب اسلام المتصوفه محمد بن الطیب) توت، ۱۳۹۰
  سخنرانی ها
  – موضوع “زن در ادبیات مهجری” ، انجمن زنان پژوهشگر،تاریخ و زمان : چهار شنبه ۱۵/۲/۹۰ ساعت : ۱۷-۱۹
  – از غزل عفیف تا غزل صوفی، د. تربیت مدرس،۱۳۸۸
  – شیوه های تحقیق در ادب عربی، منطقه شش اموزش و پرورش، اذر ۱۳۹۹۰
  – ادبیات زنانه بین سحر خلیفه وعلیاء انصاری

  عضویت در مجامع علمی

  ۱-  عضو کمیته تخصصی زبان وادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس ازسال ۱/۷/۷۷
  ۲-  عضو هیئت موسسه وعضو انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی از ۱۳۸۳
  ۳- عضو هیئت موسسه وعضو انجمن ایرانی مطالعات زنان از سال ۱۳۸۱
  ۴- عضو هیئت موسسه وعضو انجمن ایرانی هنرهای تجسمی از سال ۱۳۸۸
  ۵- بازرس انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی ۱۳۹۲

  فهرست دیگر فعالیتهای علمی

  ۱- داوری مقالات مجله علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس
  ۲- داور و ویراستاری علمی مجله بین المللی علوم انسانی
  ۳- داور مجله علمی ترویجی ندای صادق
  ۴- ویراستار  مجله زن:  حقوق  و  توسعه  مجله علمی پژوهشی تحقیقات زنان صاحب امتیاز: انجمن ایرانی مطالعات زنان
  ۵- داور هشتمین دوره کتاب سال دانشجویی ۱۳۸۰
  ۶- داور نهمیـن دوره کتاب سال دانشجویی ۱۳۸۱
  ۷- داور پایان نامه های کارشناسی گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه امام صـادق(ع) واحد خواهران ۱۳۸۲
  ۸- داور چهاردهمین جشنواره خوارزمی
  ۹- داور مجله علوم انسانی دانشگاه مشهد
  ۱۰- داور مجله علوم انسانی دانشگاه اصفهان
  ۱۱- داور مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س)
  ۱۲- داور طرحهای پژوهشی انتشارات سازمان تدوین کتب درسی (سمت)
  ۱۳- دفاع از طرح پژوهشی دکتر محمد فاضلی با عنوان «پژوهشی در برخی از شیوه های بیان قرآن کریم» در جشنواره خوارزمی که حایز رتبه دوم در گروه علوم انسانی گردید.
  ۱۴- داور طرحهای پژوهشی انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
  ۱۵- داور مجله مطالعات ادبی- قرآنی
  ۱۶- داور مجله آفاق الحضاره
  ۱۷- داور مجله لسان مبین
  ۱۸- داور مجله ادب عربی
  ۱۹- داور مجله international jornal of humanities
  ۲۰- داور مجله  ادب غنایی
  ۲۱- عضو کمسیون نشریات وزارت علوم

   شرکت در همایش های بین المللی

  ۱- تطور الغزل العذری فی العصر الاموی دانشگاه جرش اردن ۲۰۱۱
  ۲- الشهید و الشهاده فی الشعر الاسلامی  دانشگاه اسلامی مالزی۲۰۱۰
  ۳- اسهامات الدکتور عمر موسی باشا….. دانشگاه مالانگ اندونزی۲۰۱۰
  ۴- صوره عنتره فی الشعر العربی الحدیث    جامعه بنها –  مصر۲۰۱۱
  ۵- الثوره النسویه فی مذکرات امرأه غیر واقعیه، موتمر” الاتجاهات الحدیثه فی الدراسات اللغویه والأدبیّه، ۲۸-۳۰ سبتمبر۲۰۱۱م مالزی
  ۶- المنهج الحداثی فی کتاب “المغرب فی حلی المغرب” لابن سعید الغرناطی: مهر ۱۳۸۸: جامعه مولانا مالک ابراهیم مالانگ اندونزی
  ۷-  استدعاء شخصیه شهرزاد فی الادب العربی الحدیث ،همایش بین‌المللی ادبیات تطبیقی ، دانشگاه قریق‌قلعه ۱۱-۱۳ آبان ۱۳۹۱ (اول تا سوم نوامبر سال ۲۰۱۲)
  ۸- دراسه مناهج البحث فی نهج البلاغه(الدراسات الإیرانیه نموذجا) دانشگاه کوفه عراق۲۰۱۱
  ۹- دور المرءه فی تفسیر القرآن الکریم  دانشگاه کوفه عراق۲۰۱۱
  ۱۰- دور الحدیث النبوی فی الدراسات الجامعیه  (الدراسات الایرانیه نموذجا )همایش بین المللی لغه الحدیث و فلسفته و دراساته ، کرالا ی هند فبرایر۱۶-۱۷-۱۸، ۲۰۱۲
  ۱۱- عراق
  ۱۲- الجزایر
  شرکت در همایش های داخلی

  ۱- المقامه و دورها فی تعلیم اللغه، دانشگاه تربیت مدرس
  ۲- بررسی شخصیت، افکار وآثار ادبی رشیدالدین فضل الله ، اردیبهشت ۱۳۸۴
  ۳- تحلیل گفتمان ادبی خطبه های حضرت زینب(س)، دانشگاه تربیت مدرس
  ۴- غزل عفیف خاستگاه تجلی معنوی زن یزد، ۱۳۸۴
  ۵- تعدد الاصوات فی ماساه الحلاج لصلاح عبد الصبور یزد،۱۳۹۰
  ۶- واکاوی موضوعات رمان فمنیستی عربی با رویکرد نقد ادبی فمنیستی «رمان “ذاکره الجسد (خاطرات تن)” اثر احلام مستغانمی» همایش بین المللی “زن در جهان اسلام ، سده های ۱۹ و ۲۰ میلادی”تهران۳۰/ ۹-۱/۱۰ /۱۳۹۰
  ۷- زنان وآسیبهای شهری در شعر معاصر عربی  (بررسی موردی اشعار نزار قبانی- بدر شاکر السیاب وعبدالوهاب البیاتی) » همایش بین المللی “زن در جهان اسلام ، سده های ۱۹ و ۲۰ میلادی”تهران۳۰/ ۹-۱/۱۰ /۱۳۹۰
  ۸- عادات العرب فی الجاهلیه،دورها فی غنی الشعر الجاهلی وموقف القرآن الکریم منها، یزد، ۱۳۹۰
  ۹- بررسی ادبیات تطبیقی فلسطین با رویکرد هرمونوتیکی(متن باز و بسته) :  آبان ۱۳۸۸-دانشگاه گیلان
  ۱۰- معنای معنا؛ تحلیل قصیده ی “حکایه الولد الفلسطینی” احمد دحبور:  آبان ۱۳۸۸-دانشگاه گیلان
  ۱۱- نقد آرای فمنیستی قاسم امین در دو مساله آزادی و حجاب زن: اسفند ۱۳۸۸
  ۱۲- فلسطین در داستان های کوتاه غسان کنفانی: آبان ۱۳۸۸-دانشگاه گیلان
  ۱۳- بررسی ادبیات تطبیقی فارسی وعربی در اردن، همایش ادبیات تطبیقی دانشگاه کرمانشاه، ۲۰ اردیبهشت۹۱
  ۱۴- همایش ملی زبانشناسی دانشگاه آزاد کرج چهارشنبه ۹ اسفندماه ۱۳۹۱ ، ساختار کنشگرها در داستان و ما تشاؤون بر اساس الگوی کنشگر گریماس
  ۱۵- انجمن زنان پژوهشگر تاریخ ، آذر۹۲

  فهرست دوره های آموزش گذرانده شده

  ۱- کارگاه مهارتهای آموزش (روش تدریس) دانشگاه تربیت مدرس ۱۱/۱۱/۷۹
  ۲- کارگاه مهارتهای آموزش (روش تدریس) دانشگاه تربیت مدرس ۵/۴/۸۰
  ۳- کارگاه  تقویت آموزش (روش تدریس) دانشگاه تربیت مدرس ۱۰/۴/۸۱
  ۴- کارگاه دوروزه کاربرد اینترنت ۱۸/۶/۸۱
  ۵- در آموزش وپژوهش دانشگاهها (دوره مقدماتی) ۱۹/۶/۸۱
  ۶- کارگاه دو روزه کاربرد اینترنت  ۱/۷/۸۱
  ۷- در آموزش وپژوهش دانشگاهها (دوره پیشرفته) ۲/۷/۸۱
  ۸- کارگاه آموزشی مدیریت علمی و بهینه ۱۴/۱۱/۸۱
  ۹- گروههای آموزشی
  ۱۰-  کارگاه دو روزه کاربرد اینترنت ۱۶/۱۱/۸۲
  ۱۱-  در آموزش وپژوهش دانشگاه ۱۷/۱۱/۸۲
  ۱۲-  کارگاه دو روزه آموزش از راه دور  ۲۱/۱۲/۸۲  و مراحل راه اندازی آن  ۲۲/۱۲/۸۲

  مقالات چاپ شده

  ۱ بین تصریف الزنجانی وتصریف منسوب الی الزمخشری
  ۲ جنگ ستیزی وپاسداری از صلح در آثـار امین الریحانی
  ۳ پیشگامان ادبیات متعهد معاصر
  ۴ داستـان دارا وندار در دیـوان ابو ماضی
  ۵ فقر وغنـا در آثـار جبران خلیل جبران
  ۶ صدی المراه فی اعمال النقدیه الواقعیه  نجیب محفوظ
  ۷ الطبیعه الحیه فی شعر ابن الرومی
  ۸ تحلیل ساختاری و محتوایی اشعار منثور امین الریحانی
  ۹ رمانتیسم مثبت در آثار سهراب سپهری و ایلیا ابوماضی
  ۱۰ الشعر التعلیمی خصایصه و نشاته فی الادب العربی
  ۱۱ ابراهیم طوقان پایه گذار شعر مقاومت فلسطین
  ۱۲ الحرکه النساییه العلمیه و الثقافیه فی العصر المملوکی
  ۱۳ البنیه القصصیه لقصه المناظره بین الانسان و الحیوان و الجن فی رسایل اخوان الصفا
  ۱۴ الرمز الدینی المصطلح بین علم الاجتماع الدینی والشعر الشیعی
  ۱۵ تحلیل هنری نمایشنامه اسلامی «شیء عن الموت» اثر عماد الدین خلیل
  ۱۶ التناص القرآنی فی روایه اللص و الکلاب لنجیب محفوظ
  ۱۷  المراه فی الشعر الصوفی ابن الفارض نموذجا
  ۱۸ الشعر التعلیمی؛ تاریخه و تطوره فی الادب العربی
  ۱۹ دراسه البنیه القصصیه لقصه المناظره بین الانسان و الحیوان و الجن
  ۲۰ بررسی شاخه های نثر صوفیان در عصر عباسی
  ۲۱ الی الجاره و لطائفها فی القرآن الکریم
  ۲۲ قناع الحلاج فی الشعر العربی المعاصر
  ۲۳ تقنیه القناع فی شعر بدر شاکر السیاب قصیده المسیح بعد الصلب نموذجا
  ۲۴ مبانی نقد اجتماعی در ادبیات
  ۲۵ مقایسه رویکردهای استعمار ستیزی در دو جریان کلاسیک و نوگرای شعر معاصر عراق
  ۲۶ بررسی تطبیقی مضامین عاشقانه داستان ورقه و گلشاه عیوقی با اصل روایت عربی
  ۲۷ کارکرد نمادین شخصیت پیامبر اسلام (ص) در شعر معاصر عربی
  ۲۸ گستره عناصر نماد و اسطوره در اشعار سمیح‌القاسم و حسن حسینی
  ۲۹ دراسه مقارنه لمناظرات السیف و القلم بین الأدبین العربی و الفارسی
  ۳۰ جنون العارف و حب الزاهد فی ضوء الحب العذری
  ۳۱ بررسی ابعاد گوناگون بحران هویت از دیدگاه شاعران نوگرای عراق
  ۳۲ تحلیل تطبیقی درونمایه‌های مقاومت در اشعار «سمیح‌القاسم»، «حسن حسینی» و «قیصر امین‌پور»
  ۳۳ المبنی الازدواجی فی شعر بدر شاکر السیاب
  ۳۴  التناص القرآنی فی روایه اللص والکلاب لنجیب محفوظ

  ۳۵ شعر تعلیمی و ویژگی ‌ های آن از عصر جاهلی تا معاصر
  ۳۶ جدلیه البحث عن الله فی روایه الطریق لنجیب محفوظ
  ۳۷ درونمایه های ادبیات مقاومت در شعر جواد جمیل با تاکید بر دیوان ” اشیاء حذفتها الرقابه”
  ۳۸ الباب المفتوح بین الروایه والسیره الذاتیه
  ۳۹ زبانشناسی متن و الگوی انسجام در آراء نحوی بلاغی و نقدی عربی قدیم
  ۴۰ بررسی تطبیقی ژرف اندیشی در شعر محمود درویش و قیصر امین پور
  ۴۱ الفتاه المصریه فی روایه الباب المفتوح
  ۴۲ مقاربه اسلوبیه للخطاب الشعر ی عند بلند الحیدری
  ۴۳ بررسی شعر محمدرضا شفیعی کدکنی و عبدالوهاب البیاتی از منظر ادبیات تطبیقی
  ۴۴ بررسی تطبیقی نوستالژی درشعر عبد الوهاب البیاتی و شفیعی کدکنی
  ۴۵ تاملی در شعر تعلیمی
  ۴۶ بررسی نشانه معناشناختی ساختار روایی داستان کوتاه «لقاء فی لحظه رحیل»
  ۴۷ تحلیل گفتمان انتقادی قصیده ی بائیه ی حضرت فاطمه زهرا(س)
  ۴۸  النزعه الرومنسیه فی شعر صلاح لبکی
  ۴۹ الأداء اللغوی فی اللاز للطاهر وطار
  ۵۰ الصور الإشاریه (التناصیه) للموت عند خلیل حاوی
  ۵۱ نماد، نقاب و اسطوره در شعر پایداری قیصر امین پور
  ۵۲ التناصّ القرآنی فی مسرحیه «مأساه أودیب»
  ۵۳ تحلیل نظام¬های گفتمانی داستان «قفزٌ فوقَ الزمن»
  ۵۴ تحلیل نشانه شناختی ساخت روایی داستان “دمٌ لفَطیِر صَهیُون” از نجیب کیلانی
  ۵۵ بررسی گونۀ کاربردی زبان زنانه در مرثیه‌ی معاصر(با تأکید بر مرثیه های سعاد صباح)
  ۵۶ دراسهٌ اسلوبیهٌ فی قصیده «موعد فی الجنه»
  ۵۷ تحلیل ادبیات کودکان مصر با تکیه بر داستان شاپرک قرمز اثر نبیل سلیمان سلیمان خلف
  ۵۸ نشانه معنا شناسی ساختار روایی داستان «و ما تشاؤون» بر اساس نظریه گریماس
  ۵۹ بررسی ظرفیت های نمایشی در مقامات حریری با تاکید بر دو مقاله کوفیه و رحبیه
  ۶۰ بررسی تطبیقی مضامین عاشقانه داستان ورقه و گلشاه عیوقی با اصل روایت عربی
  ۶۱ التناص القرآنی فی روایه اللص والکلاب لنجیب محفوظ
  ۶۲ واکاوی عناصر نمایشی در مقامات حریری ( ۵۰۴ ه .ق )
  ۶۳ کارکرد فعال ادبیات کودکان در پی ریزی انقلاب ۲۰۱۲ مصر با تکیه بر داستان «انقلاب کودکان»
  ۶۴ الدراسه الصوتیه فی لغه القرآن و دلالتها فی الآیات الفقهیه
  ۶۵ بناء الشخصیه فی روایه نجمه اغسطس لصنع ابراهیم
  ۶۶ بازتاب جنسیت در مرثیه‌های ابن‌رومی و سعاد‌صباح در سوگ فرزندانشان
  ۶۷ بررسی تطبیقی میزان جامعه پذیری لیلی در منظومه عربی و منظومه نظامی
  ۶۸ الآدا اللغوی فی روایه اللاز
  ۶۹  تحلیل ادبیات کودکان مصر با تکیه بر داستان شاپرک قرمز اثر نبیل سلیمان سلیمان خلف
  ۷۰ الدراسه الصوتیه فی لغه القرآن و دلالتها فی الآیات الفقهیه ( آیات الحجاب نموذجاً )
  ۷۱ سیمائیه العنوان فی قصیدتی شب گیر لآحمد شاملو ولیل یفیض من الجسد لمحمود درویش ( دراسه مقارنه )
  ۷۲ آموزش نهج البلاغه در دانشگاه ها و ارائه راهکارهای مناسب برای تدریس در مقطع کارشناسی
  ۷۳ تحلیل عناصر داستان الشاعر والملک الجائز ایلیا ابوماضی
  ۷۴ سبک شناسی داستانک معاصر عربی با بررسی موردی مجموعه داستانک طقوس للمراه الشقیه  محمود شقیر
  ۷۵ تقنیات إثراء الدلاله فی شعر أدیب کمال الدین
  ۷۶ قناع یوسف (ع) فی الشعر الفلسطینی المعاصر
  ۷۷ اسالیب الکلام السردی فی الادب المقاومه الفلسطینی روایه باب الساحه انموذجا ( کبری روشنفکر – نعیمه پراندوجی – خلیل پروینی – فرامرز میرزایی )
  ۷۸ باز نمایی اندیشه های داستانی در ادبیات پایداری فلسطین ، بررسی موردی رمان الصبار
  ۷۹ چالش های ترجمه پذیری عناصر فرهنگی در رمان اللص والکلاب نجیب محفوظ مقایسه ی دو ترجمه
  ۸۰ بررسی تطبیقی نوستالژی در اشعار سید قطب و دیوان ترکی شهریار   ( کبری روشنفکر – علی احمد زاده )
  ۸۱ سبک شناسی گفته های داستانی در رمان الصبار سحر خلیفه
  ۸۲ لغه القرآن الکریم و نظام الفواصل فی سورتی النور  والاحزاب

  نظرات کاربران در مورد "“کبری روشنفکر” دبیر کارگروه مدیریت و مشارکت اجتماعی، سیاسی معاونت زنان ریاست جمهوری"
 • طراحی سایت

  طراحی سایت های خبری و حرفه ای


  parswp.ir